EKOŠKOLA
Chceme změnit školu...

Náš školní Ekotým usiluje o to, aby jsme si už jako děti uvědomovali, jak zemi může škodit odpad. Ano, je důležité šetřit elektřinou nebo vodou ale ví to i jiní žáci? Snažíme se o to, aby se žáci zapojovali do tohoto neziskového programu. Ale Ekotým není jen o tom, jak správně ušetřit peníze na vodě nebo elektřině. Jde o to, že právě oni žáci budou vytvářet budoucí podobu naší společnosti a je hlavně na nich, jestli se dokážou postarat o to naše životní prostředí. To vše se je snažíme učit pomocí soutěží nebo jinou zábavnou formou. Pak je na nich jestli si vše, co se o tomto naučili podělí i s další generací...

ZAPOJENÉ ŠKOLY V PROGRAMU EKOŠKOLA

TÉMATA EKOŠKOLY

Základní témata:

  •  Energie -  žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat a "tlačí" školu k nákupu energeticky úsporných spotřebičů.

Odpady - v tématu odpady žáci zjišťují, jak se na škole třídí, pořádají osvětové kampaně a často vytváří a vyvěšují grafické průvodce ke košům na tříděný odpad ve škole.

Prostředí školy - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy provádí žáci různými způsoby. Jedním z nich je například výzdoba školních chodeb vlastními návrhy, zvýšení počtu kytek ve škole, vytváření odpočinkových místností a venkovních učeben včetně pocitových chodníků atd.

Voda - v tématu voda žáci vytváří cedulky upozorňující na šetření vodou z kohoutků, či správné splachování na toaletách. Sledují, jaké čistící prostředky se využívají v rámci školy,  a hledají řešení, jak to zlepšit.